קטע קוד: ניתן להורדה: https://github.com/slacker007/simpleNMAP import os import sys import subprocess chances = 4 end_prog = 0 def menu2(): cidr = raw_input(“Please enter the network cider or IP to be scanned EX:192.168.1.0/16 or 10.10.1.4 “) return cidr def menu1(chances): print “\n(1) Host Discovery: ” print “(2) Port & Service Discovery (top ports only): ” print “(3) […]

Read More →

אני נתקל בבעיות שדורשות קצת פתרון יצירתי ואני אוהב לחלוק אותו. לא רק שאני יכול לעזור למישהו אחר יום אחד, אבל זה באמת עוזר לי לשמר את הידע לשימוש עתידי. בעבר שיחקתי סביב עם Nmap לסריקה באמצעות Tor, ויש שפע של הדרכות אלו באינטרנט. אבל הפעם הייתי חייב לבצע סריקה גדולה של מספר IP של […]

Read More →